glass-768770_1920

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben az általános szerződési feltételekben szereplő minden ponttal egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal. Jelen ÁSZF itt tölthető le.

Szolgáltató adatai:

A szolgáltató neve:   
A szolgáltató székhelye:
A szolgáltató telephelye: 
Adószáma:
Adatvédelmi nyilvántartási száma:
A szerződés nyelve:
Molnár Hajnalka egyéni vállalkozó
2858 Császár, Váci Mihály utca 20.
2858 Császár, Váci Mihály utca 20.
56633603-1-31
5301026
magyar
A szolgáltató elérhetősége:
Telefonszám:
E-mail cím:

+36 30 372 13 94
h@easyit.hu

Általános rendelkezések

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban „ÁSZF”) szabályai irányadók minden a www.hadoora.hu  webáruház (a továbbiakban: „webáruház”) használatához kapcsolódó esetre és a termékek webáruházon történő megvásárlására. Ön a webáruházban történő megrendeléssel/vásárlással elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-et, és a weboldalon közzétett adatvédelmi szabályzatot, valamint az adatkezeléshez hozzájárul.

A www.hadoora.hu webáruházon keresztül regisztráció nélkül vásárolhat.

A weboldalunk használata közben szükséges az azonosításra alkalmas, személyes jellegű adatok begyűjtése és feldolgozása, amelyet az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet; a továbbiakban: „GDPR”) rendelkezéseivel és a mindenkor hatályos magyar adatvédelmi jogszabályokkal összhangban végzünk.

Rendelési információk

A webshopban vásárolt termékek jellemzőit az árucikk információs oldalából tudhatja meg. Folyamatosan azon dolgozunk, hogy a termékinformációk a lehető legpontosabbak legyenek, azonban a leírások, termékadatok, illetve a tájékoztató jelleggel feltüntetett raktárkészletről szóló információk és szállítási határidő esetleges pontatlanságáért nem vállalunk felelősséget.

Amennyiben az üzemeltető hibás árat tüntet fel a termék mellett, a tőle elvárható gondosság ellenére, és a termék ára annak általánosan elfogadott árától eltér, úgy a szolgáltató/üzemeltető nem köteles a terméket a hibás áron szolgáltatni, de köteles a megrendelés visszaigazolásában felajánlani a vásárló részére a valós áron történő vásárlás lehetőségét. Amennyiben a vásárló ezzel a lehetőséggel nem kíván élni, úgy megilleti a szerződéstől való egyoldalú elállás joga.

A rendelést visszaigazoló automatikus email nem garantálja a megrendelt termék szállíthatóságát. Bizonyos termékek csak korlátozott számban érhetőek el, ezért a megrendelést követő 3 munkanapon belül értesítjük a megadott elérhetőségek egyikén, ezen visszajelzésig nem tudjuk garantálni a vásárlás sikerességét.

A webshopban található termékek csakis online rendelhetők meg. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők, alanyi ÁFA mentesek és nem tartalmazzák a házhoz szállítás díját.

A webshopban feltüntetett termékekről készült képek eltérhetnek a valóságostól, nem vállaljuk a felelősséget a fotó és a tényleges termék közötti színkülönbségek, eltérések miatt.

Megvásárolható termékek köre

A webáruházban megvásárolhatja a következő termékeket: konyhai textíliák, lakástextiliák és egyéb textiltermékek.

A rendelés menete

 1. A vásárló az általa kiválasztott terméket (szín, minta, darabszám választás után) a „kosárba teszem” menüpontra kattintva a Kosárba helyezheti.
 2. A kosár gombra kattintva megtekintheti a kosarában lévő termékeket
 3. Megrendelés előtt lehetősége van ellenőrizni, hogy a megfelelő termékeket helyezte a kosárba. Lehetősége van törölni egy-egy tételt, de akár az egész kosár ürítésére is
 4. Lehetősége van érvényes kupon beváltására
 5. A „tovább a pénztárhoz” menüpont segítségével eljut a számlázási, szállítási adatokhoz, itt meg kell adnia a rendszer által kért adatokat.
 6. A „megrendelés elküldése” menüpont segítségével véglegesítheti megrendelését
 7. A rendelésről mindenképpen visszaigazoló e-mailt fog kapni
 8. Miután feldolgoztuk a rendelést, a választott termékeit elküldjük az Ön által kiválasztott futárszolgálattal

A megrendelések feldolgozása

Munkanapokon történik a rendelések feldolgozása 17:00-20:00 óra között. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelésre.

Az elfogadott megrendelés teljesítési határideje, a visszaigazolástól számítva:

 • a raktáron lévő termékek esetében átlagosan 6-7 munkanap.
 • abban az esetben, ha a termék nincs raktáron úgy a teljesítés meghaladhatja a 14 napot (ebben az esetben e-mailt küldünk a részletekről).

Fizetés és szállítás

Rendelését az alábbi módokon fizetheti:

Banki előre utalás: ebben az esetben a visszaigazoló e-mailben megtalálható bankszámla számra utalhatja a vételár és a szállítás költségét. Utalás esetén kérjük, hogy a megrendelésszámra hivatkozni szíveskedjen.

Amennyiben az átutalt összeget jóváírják a bankszámlánkon, csak ezt követően adjuk fel a futárszolgálattal a terméket.

Bankkártyás fizetés: ebben az esetben a rendelés véglegesítésekor tudja a rendelés ellenértékét bankkártyával kiegyenlíteni.

Személyesen átvétel: személyes átvételre az alábbi helyszíneken, előre egyeztetett időpontban van lehetőség:

 • Veszprém, Feltöltő Pont (8200 Veszprém, Cholnoky Jenő utca 34.)
 • Várpalota (előzetes egyeztetés után).

Bankkártyás fizetésre ennél az átvételi módnál nincs lehetőség, kizárólag készpénzben, vagy előre fizetéssel (bankkártyával/utalással) fizetheti meg a vásárló a termék vételárát.

A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítője és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz.

Házhoz szállítási információk, díjszabások

2023.06.30. napjától leadott rendelések esetében csak személyes átvételre van lehetőség! A rendelés előtt mindenképpen szükséges e-mail formájában egyeztetni az átvétellel kapcsolatban.

Elállás joga

Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében a Fogyasztó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. Jelen tájékoztató hiányában jogosult Fogyasztó 1 év elteltéig gyakorolni az elállási jogát. Ha a Szolgáltató a termék kézhezvételének vagy a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap lejártát követően, de 12 hónapon belül megadja a tájékoztatást, úgy az elállásra nyitva álló határidő e tájékoztatás közlésétől számított 14 nap.

Amennyiben a fogyasztó elállási jogát gyakorolja, úgy ezt az üzemeltetővel egyértelmű írásbeli nyilatkozatban köteles közölni (postán ajánlott tértivevényes küldeményben, vagy e-mailben). Az üzemeltető az elállási nyilatkozat kézhezvételét követően haladéktalanul köteles azt visszaigazolni a fogyasztó felé. A fogyasztó elállása esetén a megrendelt terméket köteles elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül az üzemeltetőnek visszaküldeni. A visszaküldés költsége a fogyasztót terheli.

Amennyiben a fogyasztó él az elállási jogával, úgy az erre vonatkozó nyilatkozat kézhezvételét követő 14 napon belül köteles az üzemeltető a fogyasztónak az általa teljesített fizetéseket visszatéríteni, beleértve a szállítás díját is. Ez alól kivétel, ha a fogyasztó olyan fuvarozási módot választott, amely többletköltséggel jár, és amely a szokásos fuvarozástól eltérő. A szolgáltatónak a visszafizetési kötelezettségét mindaddig nem kell teljesítenie, amíg a szolgáltatott terméket vissza nem kapta, vagy amíg a fogyasztó hitelt érdemlő igazolását a termék visszaküldéséről nem kapta meg. A két időpont közötti eltérés esetén az üzemeltető a korábbi időpontot kell, hogy figyelembe vegye.

Az elállási jog gyakorlása esetén a fogyasztót a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli, Szolgáltató azonban követelheti a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését. Ezért kiemelten ügyeljen a termék rendeltetésszerű használatára.

Nem illeti meg az elállási jog a Felhasználót:

1.      olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő

2.       olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.

A csomag cégünkhöz történő beérkezését követően, videó kamerával rögzítésre kerül a csomag kibontása, illetve a visszaküldött termék megvizsgálása. Erre az esetleges későbbiekben történő félreértések elkerülése végett van szükség. (például, hogy a visszaküldött termék sérült, vagy hiányos volt)

Az adásvételi szerződéstől való elállási nyilatkozat minta itt tölthető le.

Jótállás

Az üzemeltető által forgalmazott egyes termékekre az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállás szabályait tartalmazó 151/2003. Korm. rendelet szerint 1 éves jótállási idő áll a fogyasztó rendelkezésére a termék átadásának napjától. A vásárlót a jótállás joga akkor nem illeti meg, ha a hiba a termék fogyasztó részére való átadását követően keletkezett. A megjelölt rendelet alá nem tartozó termékek tekintetében a gyártó által biztosított jótállási idő a termék mellett feltüntetésre kerül. Ezzel kapcsolatos problémák felmerülése esetén az üzemeltető pontos információt tud adni.

Panaszok intézése

Webáruházunk törekszik arra, hogy minden megrendelést megfelelően teljesítsen. Amennyiben a vásárlónak valamilyen panasza van, azt közölheti a szolgáltató felé levélben vagy e-mailben.

Az üzemeltető a panaszról jegyzőkönyvet köteles felvenni, az üzemeltető adati között megjelölt helyen, és a panaszt a felvétel napjától számított öt évig, az arra adott válasszal együtt megőrizni.

Az üzemeltető a hozzá érkezett panaszt a beérkezésétől számított 30 napon belül megvizsgálja és arra érdemi választ kell, hogy adjon. Amennyiben panaszra az üzemeltető elutasító választ ad, azt írásban meg kell indokolnia. Az üzemeltetővel kötött szerződéséből eredő jogviták elsősorban békés úton, megállapodással a felek között, vagy a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatóság előtt intézhetők.

A Vállalkozó székhelye szerinti fogyasztóvédelmi hatóság:

Komárom-Esztergom Megyei Fogyasztóvédelmi Osztály
Címe: 2800 Tatabánya, Bárdos L. utca 2.
Telefonszáma: (34) 309 – 303

Panasza esetén lehetősége van békéltető testülethez fordulni, melyek elérhetőségét itt találja:

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület
Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-500

Baranya Megyei Békéltető Testület
Címe: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36.
Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109.
Telefonszáma: (72) 507-154

Békés Megyei Békéltető Testület
Címe: 5601 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-775

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület
Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870

Budapesti Békéltető Testület
Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Telefonszáma: (1) 488-2131

Csongrád Megyei Békéltető Testület
Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék

Fejér Megyei Békéltető Testület
Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
Telefonszáma: (22) 510-310

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület
Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület
Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.
Telefonszáma: (52) 500-749

Heves Megyei Békéltető Testület
Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15.
Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440.
Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület
Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.
Telefonszáma: (56) 510-610

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület
Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefonszáma: (34) 513-010

Nógrád Megyei Békéltető Testület
Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a
Telefonszám: (32) 520-860

Pest Megyei Békéltető Testület
Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. 2. em. 240.
Telefonszáma: (1)-269-0703

Somogy Megyei Békéltető Testület
Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.
Telefonszáma: (82) 501-000

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület
Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180

Tolna Megyei Békéltető Testület
Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.
Telefonszáma: (74) 411-661

Vas Megyei Békéltető Testület
Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
Telefonszáma: (94) 312-356

Veszprém Megyei Békéltető Testület
Címe: 8200 Veszprém, Budapest u. 3.
Telefonszáma: (88) 429-008

Zala Megyei Békéltető Testület
Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.
Telefonszáma: (92) 550-513

Vegyes rendelkezések

Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Felhasználó és a Szolgáltató a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 (harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik az Országos Bírósági Hivatal illetékességét. Elérhetősége:

Országos Bírósági Hivatal

Cím: 1055 Budapest, Szalay u. 16.
Postacím: 1363 Pf.: 24.
Központi telefonszám: +36-1/354-4100
Telefax: +36-1/312-4453
E-mail cím: obh@obh.birosag.hu

Adatvédelem

Weboldalunk adatvédelmi tájékoztatója itt tölthető le.